bouwmanadministratieenadvies.nl

Administratiekantoor uit Velserbroek
Bouwman Administratie & Advies is een kleinschalig,
betrokken administratiekantoor uit het Noord-Hollandse Velserbroek.

Wat wij doen

Bouwman Advies & Administratie biedt diensten op de volgende gebieden:

• Financiële dienstverlening
• Fiscale dienstverlening
• Salarisadministratie

.

Financiële dienstverlening

Elke ondernemer is wettelijk verplicht een administratie bij te houden, en hier zijn ook zekere eisen aan verbonden. Denk bijvoorbeeld aan op welke wijze u in- en verkopen u vastlegt. Daarnaast moet u kunnen vertrouwen op de volledigheid en juistheid van uw administratie, zodat u weet hoe uw bedrijf er financieel voor staat. Dit betekent dat uw administratie up-to-date, helder en overzichtelijk moet zijn.

U kunt ervoor kiezen om uw financiële administratie geheel of gedeeltelijk aan ons uit te besteden. Als u de administratie aan ons uitbesteedt zullen wij deze verwerken in ons administratiepakket. Wij zullen u de benodigde overzichten verstrekken waaruit blijkt hoe de situatie van uw bedrijf is. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een lijst van afnemers waarvan u nog geld dient te ontvangen. De frequentie van het aanleveren van uw administratie (per kwartaal of maand) hangt af van uw situatie en wensen.

Als u besluit om uw administratie zelf te voeren kunnen wij uiteraard de benodigde controles uitvoeren en helpen bij het opzetten en inrichten van uw boekhouding.

Opstellen jaarrapport

Een jaarrapport is een financieel verslag van uw ondernemersactiviteiten en wordt na afloop van het jaar opgesteld. In het jaarrapport vindt u onder andere terug hoeveel u heeft omgezet, hoeveel kosten u heeft moeten maken en waaruit deze kosten bestaan. Daarnaast wilt u graag weten hoe deze cijfers zich verhouden tot het voorgaande jaar.

Het jaarrapport kan voor u dienen als uitgangspunt bij het nemen van strategische beslissingen op het gebied van financieringen, verkopen en investeringen. Het jaarrapport wordt opgesteld conform de hiervoor geldende wet- en regelgeving. Wij bieden u ook de mogelijkheid om maand-, kwartaal-, en tussentijdse rapportages voor u op te stellen.

Fiscale dienstverlening

Als ondernemer krijgt u ook te maken met de diverse aangiften bij de belastingdienst. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, staan wij bij de belastingdienst geregistreerd d.m.v. een belasting consulentennummer (beconnummer).

Aangifte inkomstenbelasting

Als u door de belastingdienst bent aangemerkt als ondernemer dient u een aangifte voor de inkomstenbelasting in te dienen. De belastingdienst stelt aan ondernemers de eis dat dit elektronisch gebeurt.

De aangifte zullen wij verzorgen in software die kan communiceren met de computers van de belastingdienst. Als u ook door ons het jaarrapport laat opstellen zullen wij een overzicht van de fiscale gegevens opnemen met eventuele bijbehorende verklaringen.

Op basis van de gevoerde financiële administratie en de fiscale regelgeving kunnen wij voor u de aangifte inkomstenbelasting verzorgen en de noodzakelijke boekingen verwerken in uw administratie. Als u uw eigen administratie voert zullen we eerst controles uitvoeren, waarna wij de aangifte voor u kunnen verzorgen.

Aangifte vennootschapsbelasting

Als uw bedrijf groeit en u besluit uw onderneming om te zetten naar bijvoorbeeld een Besloten vennootschap (B.V.), dan krijgt u te maken met Vennootschapsbelasting (VPB).

De aangifte zullen wij verzorgen in software die kan communiceren met de computers van de belastingdienst.

Op basis van de gevoerde financiële administratie en de fiscale regelgeving kunnen wij voor u de aangifte vennootschapsbelasting verzorgen en de noodzakelijke boekingen verwerken in uw administratie. Als u uw eigen administratie voert zullen we eerst de noodzakelijk controles uitvoeren, waarna wij de aangifte voor u kunnen verzorgen.

Salarisadministratie

Als u als ondernemer personeel in dienst heeft wilt u uiteraard een juiste en volledige salarisadministratie kunnen voeren. Hiermee bent u ervan verzekerd dat uw medewerkers tijdig hun salaris ontvangen en dat de administratie voldoet aan de door de belastingdienst gestelde regels. De prijs van de salarisadministratie wordt samen met u vastgesteld op basis van het aantal werknemers en of er wel of geen cao van toepassing is

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.